‘Hoa’ trong tiếng Anh

Học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL) hoặc tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL). Vào lúc 15:09 (GMT + 7) Thứ Tư, ngày 03/08/2017,
Thuật ngữ tiếng Anh của 'hoa' là 'hoa'.
Mọi người tự nhiên nghĩ đến 'hoa' khi họ nghe từ 'hoa', tuy nhiên có một số từ khác nhau trong tiếng Anh cho 'hoa' và việc sử dụng cụm từ 'hoa' không phải lúc nào cũng phù hợp.
Ngày 8/3, rất nhiều bạn nam muốn mua hoa để dành tặng cho phần nhỏ của mình. Bạn có muốn biết định nghĩa tiếng Anh của từ "flower" là gì không?
Hoa được gọi là hoa nở, hoa nở, và hoa trong tiếng Anh. Đối với đa số mọi người, hoa chỉ là hoa. Điều này đúng trong mọi tình huống; cả hoa và nở đều là hoa. Tuy nhiên, nhiều người nói "đào hoa" thay vì "đào hoa".
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb