Setting IELTS entry scores

Setting IELTS entry scores

Đăng ký yêu cầu điểm số của bạn

Hiển thị hàng triệu người tham gia bài kiểm tra điểm IELTS bạn yêu cầu để vào tổ chức của bạn. Đăng ký thông tin của bạn để xuất hiện trên ‘Ai chấp nhận IELTS?’ dụng cụ.Đăng ký ngay hôm nay

Khi quyết định điểm IELTS phù hợp nhất để vào tổ chức của bạn, bạn nên cân nhắc những điều sau:

 • các yêu cầu đặt vào khả năng ngôn ngữ trong bối cảnh làm việc của bạn
 • loại ứng viên bạn có khả năng thu hút
 • loại và mức độ kỹ năng ngôn ngữ cần thiết – thuyết trình, thực hiện nghiên cứu, giảng dạy và như vậy.

Điều này sẽ giúp bạn thiết lập điểm tổng thể của ban nhạc IELTS và điểm số riêng cho bốn thành phần – Nghe, Đọc, Viết và Nói.

Hướng dẫn cho các tổ chức giáo dục

Bảng dưới đây cung cấp hướng dẫn về các yêu cầu điểm số IELTS chấp nhận được cho các chương trình khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều biến số đa dạng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của học sinh, trong đó khả năng ngôn ngữ là một.

Điểm số ban nhạcCác khóa học đòi hỏi ngôn ngữCác khóa học ngôn ngữ ít đòi hỏiCác khóa đào tạo đòi hỏi ngôn ngữCác khóa đào tạo ngôn ngữ ít đòi hỏi
7.5 – 9Chấp nhận đượcChấp nhận đượcChấp nhận đượcChấp nhận được
7.0Có thể chấp nhận đượcChấp nhận đượcChấp nhận đượcChấp nhận được
6.5Học tiếng anh cầnCó thể chấp nhận đượcChấp nhận đượcChấp nhận được
6.0Học tiếng anh cầnHọc tiếng anh cầnCó thể chấp nhận đượcChấp nhận được
5.5Học tiếng anh cầnHọc tiếng anh cầnHọc tiếng anh cầnCó thể chấp nhận được

Bài kiểm tra nói

Bài kiểm tra IELTS Nói – Phần 3 (Hendrik, Band 7)

 • Bài kiểm tra IELTS Nói – Phần 3 (Hendrik, Band 7)Chơi
 • Bài kiểm tra IELTS Nói – Phần 2 (Tina, Band 5)Chơi
 • Bài kiểm tra IELTS Nói – Phần 3 (Xin, Band 6)Chơi

IELTS Scores Guide

Các Hướng dẫn Điểm IELTS là một công cụ cần thiết cho bất cứ ai cần phải hiểu như thế nào điểm số IELTS liên quan đến khả năng ngôn ngữ, bao gồm cả các nhà thiết kế tất nhiên, giáo viên và nhà tuyển dụng. Nó bao gồm:

 • video về các buổi biểu diễn nói ở các điểm khác nhau trên thang 9 dải, với ý kiến ​​từ giám khảo
 • nhiệm vụ viết mẫu được cung cấp bởi người thực hiện bài kiểm tra tại các điểm khác nhau trên thang 9 dải, với nhận xét từ người kiểm tra
 • câu hỏi mẫu và câu trả lời từ bài kiểm tra Nghe và Đọc
 • một cuốn sách nhỏ hỗ trợ, bao gồm tổng quan về định dạng bài kiểm tra và tiêu chí đánh giá IELTS
 • khảo sát để giúp bạn đặt yêu cầu điểm số của riêng bạn
 • thông tin về cách thiết lập một ủy ban thiết lập điểm số.