Xe máy tiếng Anh là gì?

Xe máy tiếng Anh là gì? Xe máy trong tiếng Anh được gọi là “motorcycle” /ˈmoʊ.tər.saɪ.kəl/ hoặc “bike” /baɪk/.

Xe máy là một phương tiện giao thông cá nhân được thiết kế để vận chuyển một hoặc hai người, hoạt động bằng động cơ và có hai bánh. Xe máy thường có động cơ đốt trong hoặc động cơ điện, và chúng có nhiều loại và kích thước khác nhau, từ xe máy cỡ nhỏ, xe máy tay ga đến xe mô tô lớn. Xe máy thường là một phương tiện tiện lợi để đi lại trong đô thị và nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Xe máy” và dịch nghĩa

 • Scooter (n) – Xe máy scooters
 • Helmet (n) – Mũ bảo hiểm
 • Engine (n) – Động cơ
 • Speed (n) – Tốc độ
 • Rider (n) – Người điều khiển
 • Chopper (n) – Xe máy chopper
 • Moped (n) – Xe máy bánh to nhỏ
 • Cruiser (n) – Xe máy cruiser
 • Riding gear (n) – Đồ bảo hộ khi lái xe
 • Handlebars (n) – Ghi đông
 • Kickstand (n) – Chân chống
 • Brake (n) – Phanh
 • Touring bike (n) – Xe máy du lịch
 • Racing (adj) – Đua tốc độ

Các mẫu câu tiếng Anh với từ “motorcycle” hoặc “bike” có nghĩa “Xe máy” và nghĩa tiếng Việt

 • My motorcycle is in the garage. (Xe máy của tôi đang ở trong garage.)
 • Do you own a bike? (Bạn có sở hữu một chiếc xe máy không?)
 • If you ride your motorcycle in the rain, you should wear a raincoat. (Nếu bạn lái xe máy trong mưa, bạn nên mặc áo mưa.)
 • Please park your bike in the designated area. (Vui lòng đỗ xe máy của bạn ở khu vực chỉ định.)
 • Wow, your motorcycle looks amazing after the wash! (Trời ơi, chiếc xe máy của bạn trông tuyệt vời sau khi được rửa sạch!)
 • The bike is more fuel-efficient than the car. (Xe máy tiết kiệm nhiên liệu hơn ô tô.)
 • He told me about his motorcycle trip across the country. (Anh ấy kể cho tôi về chuyến đi xe máy xuyên qua đất nước.)
 • Could you show me how to start the motorcycle? (Bạn có thể chỉ cho tôi cách khởi động xe máy được không?)
 • If I had a motorcycle, I would go on a road trip. (Nếu tôi có một chiếc xe máy, tôi sẽ đi du lịch đường xa.)
 • In my opinion, riding a motorcycle can be very exhilarating. (Theo ý kiến của tôi, lái xe máy có thể rất thú vị.)

Xem thêm: