Giao thông tiếng Anh là gì?

Giao thông tiếng Anh là gì? Giao thông trong tiếng Anh được gọi là “traffic” /ˈtræfɪk/.

Giao thông là sự di chuyển và lưu thông của các phương tiện và người trong một khu vực cụ thể hoặc trên hệ thống đường đi. Giao thông bao gồm các phương tiện như ô tô, xe máy, tàu hỏa, máy bay, xe buýt, và cảng hàng không, cũng như việc đi bộ và sử dụng xe đạp. Nó cũng liên quan đến hạ tầng đường xá và quy tắc giao thông được thiết lập để đảm bảo an toàn và sự hiệu quả trong việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa và người dân.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Giao thông” và dịch nghĩa

 • Vehicle (n) – Phương tiện
 • Road (n) – Đường
 • Pedestrian (n) – Người đi bộ
 • Intersection (n) – Ngã tư
 • Lane (n) – Làn đường
 • Signal (n) – Tín hiệu giao thông
 • Speed limit (n) – Giới hạn tốc độ
 • Congestion (n) – Tắc nghẽn giao thông
 • Accident (n) – Tai nạn
 • Driver (n) – Người lái xe
 • Public transportation (n) – Phương tiện giao thông công cộng
 • Traffic jam (n) – Tắc đường
 • Roundabout (n) – Vòng xuyến
 • Carpooling (n) – Cùng chia xe (đi chung xe)

Các mẫu câu tiếng Anh với từ “traffic” có nghĩa “Giao thông” và nghĩa tiếng Việt

 • Traffic in the city is always heavy during rush hour. (Giao thông trong thành phố luôn tắc nghẽn vào giờ cao điểm.)
 • What time does the traffic usually start to clear up in the morning? (Bình thường, vào lúc mấy giờ giao thông thường bắt đầu thông thoáng vào buổi sáng?)
 • If you leave early, you can avoid the heavy traffic. (Nếu bạn ra ngoài sớm, bạn có thể tránh được giao thông đông đúc.)
 • Please obey the traffic rules and wear your seatbelt. (Vui lòng tuân thủ luật giao thông và đeo dây an toàn.)
 • Wow, the traffic police are doing a great job managing this event! (Trời ơi, công an giao thông đang thực hiện tốt công việc quản lý sự kiện này!)
 • The traffic in this city is worse than I expected. (Giao thông ở thành phố này xấu hơn tôi nghĩ.)
 • He shared a funny story about his experiences with traffic in a foreign country. (Anh ấy chia sẻ một câu chuyện vui về những trải nghiệm của mình về giao thông ở nước ngoài.)
 • Could you give me directions to avoid heavy traffic? (Bạn có thể chỉ đường để tránh giao thông đông đúc không?)
 • If the traffic light turns red, you must stop. (Nếu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, bạn phải dừng lại.)
 • In my opinion, improving public transportation can help reduce traffic congestion. (Theo ý kiến của tôi, cải thiện phương tiện giao thông công cộng có thể giúp giảm tắc nghẽn giao thông.)

Xem thêm: