Category Archives: Tiếng Anh Về Du Lịch

Túi xách tiếng Anh là gì?

Túi xách tiếng Anh là gì? Túi xách trong tiếng Anh được gọi là “handbag”...

Trả phòng tiếng Anh là gì?

Trả phòng tiếng Anh là gì? Trả phòng trong tiếng Anh được gọi là “check-out”...

Nhận phòng tiếng Anh là gì?

Nhận phòng tiếng Anh là gì? Nhận phòng trong tiếng Anh được gọi là “check-in”...

Hành hương tiếng Anh là gì?

Hành hương tiếng Anh là gì? Hành hương trong tiếng Anh được gọi là “pilgrimage”...

Hóng gió tiếng Anh là gì?

Hóng gió tiếng Anh là gì? Hóng gió trong tiếng Anh được gọi là “take...

Tuần trăng mật tiếng Anh là gì?

Tuần trăng mật tiếng Anh là gì? Tuần trăng mật trong tiếng Anh được gọi...

Làn đường tiếng Anh là gì?

Làn đường tiếng Anh là gì? Làn đường trong tiếng Anh được gọi là “lane”...

Dưới lòng đất tiếng Anh là gì?

Dưới lòng đất tiếng Anh là gì? Dưới lòng đất tiếng Anh là “underground” /ʌndəˈɡraʊnd/...

Đường cao tốc tiếng Anh là gì?

Đường cao tốc tiếng Anh là gì? Đường cao tốc trong tiếng Anh được gọi...

Giao thông tiếng Anh là gì?

Giao thông tiếng Anh là gì? Giao thông trong tiếng Anh được gọi là “traffic”...

Đường sắt tiếng Anh là gì?

Đường sắt tiếng Anh là gì? Đường sắt trong tiếng Anh được gọi là “railway”...

Xe máy tiếng Anh là gì?

Xe máy tiếng Anh là gì? Xe máy trong tiếng Anh được gọi là “motorcycle”...

Thời tiết tiếng Anh là gì?

Thời tiết tiếng Anh là gì? Thời tiết trong tiếng Anh được gọi là “weather”...

Múi giờ tiếng Anh là gì?

Múi giờ tiếng Anh là gì? Múi giờ trong tiếng Anh được gọi là “time...

Quần vợt tiếng Anh là gì?

Quần vợt tiếng Anh là gì? Quần vợt trong tiếng Anh được gọi là “tennis”...

Bơi tiếng Anh là gì?

Bơi tiếng Anh là gì? Bơi trong tiếng Anh được gọi là “swimming” /ˈswɪmɪŋ/. Bơi...

Thiền tiếng Anh là gì?

Thiền tiếng Anh là gì? Thiền trong tiếng Anh được gọi là “meditation” /ˌmɛdɪˈteɪʃən/. Thiền...

Mua sắm tiếng Anh là gì?

Mua sắm tiếng Anh là gì? Mua sắm trong tiếng Anh được gọi là “shopping”...

Múa tiếng anh là gì?

Múa tiếng anh là gì? Múa trong tiếng Anh được gọi là “dance” /dæns/. Múa...

Nghệ thuật tiếng Anh là gì?

Nghệ thuật tiếng Anh là gì? Nghệ thuật trong tiếng Anh được gọi là “art”...