Category Archives: Tiếng Anh Về Du Học

Vận chuyển tiếng Anh là gì?

Vận chuyển tiếng Anh là gì? Vận chuyển trong tiếng Anh được gọi là “transportation”...

Xe du lịch tiếng Anh là gì?

Xe du lịch tiếng Anh là gì? Xe du lịch trong tiếng Anh được gọi...

Thể dục tiếng Anh là gì?

Thể dục tiếng Anh là gì? Thể dục trong tiếng Anh được gọi là “exercise”...

Quà lưu niệm tiếng Anh là gì?

Quà lưu niệm tiếng Anh là gì? Quà lưu niệm trong tiếng Anh được gọi...

Thư giãn tiếng Anh là gì?

Thư giãn tiếng Anh là gì? Thư giãn trong tiếng Anh được gọi là “relaxation”...

Câu cá tiếng Anh là gì?

Câu cá tiếng Anh là gì? Câu cá trong tiếng Anh được gọi là “fishing”...

Âm nhạc tiếng Anh là gì?

Âm nhạc tiếng Anh là gì? Âm nhạc tiếng Anh được gọi là “music” /ˈmjuːzɪk/....

Biển tiếng Anh là gì?

Biển tiếng Anh là gì? Biển trong tiếng Anh được gọi là “sea” /si:/ hoặc...

Hộ chiếu tiếng Anh là gì?

Hộ chiếu tiếng Anh là gì? Hộ chiếu trong tiếng Anh được gọi là “passport”...

Hồ sơ du học tiếng Anh là gì?

Hồ sơ du học tiếng Anh là gì? Hồ sơ du học trong tiếng Anh...

Trường nội trú tiếng Anh là gì?

Trường nội trú tiếng Anh là gì? Trường nội trú trong tiếng Anh được gọi...

Phòng đào tạo tiếng Anh là gì?

Phòng đào tạo tiếng Anh là gì? Phòng đào tạo trong tiếng Anh được gọi...

Hội thảo tiếng Anh là gì?

Hội thảo tiếng Anh là gì? Hội thảo trong tiếng Anh được gọi là “seminar”...

Du học tiếng Anh là gì?

Du học tiếng Anh là gì? Du học trong tiếng Anh được gọi là “Study...